Техничари и асистенти за фармација

Техничари и асистенти за фармација

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група  321 –  Медицински и фармацевски техничари, изнесувала 23.670 денари во 2018 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2021 година, 97% од огласите за Техничарите и асистенти за фармација се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

 

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Фармацевтските техничари учествуваат во работата на аналитичките лаборатории на аптеките и фармацевтските компании.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Просечна месечна нето заработувачка

23.670 МКД

Слободни работни местa

170