Техничари и асистенти за фармација

Техничари и асистенти за фармација

Активности

Фармацевтските техничари учествуваат во работата на аналитичките лаборатории на аптеките и фармацевтските компании.

Задачите вклучуваат:

  • изработка на магистрални препарати;
  • учество во испитувањето на квалитетот на лековите;
  • складирање на лекови и препарати, контролирање на рокот на траење;
  • избор на амбалажа за препаратите кои се изработуваат во аптеката;
  • водење на евиденција за работата на аналитичките лаборатории;
  • вршење на сродни задачи;
  • надзор на други соработници.

 

Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања:

3213.01 Фармацевтски техничар

3213.02 Фармацевтско – козметички техничар

3213.03 Фармацевтски лаборант

 

(Извор: Национална класификација на занимања, ISCO -08,www.stat.gov.mk, )

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Фармацевтските техничари учествуваат во работата на аналитичките лаборатории на аптеките и фармацевтските компании.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Просечна месечна нето заработувачка

23.670 МКД

Слободни работни местa

151