Техничари и асистенти за фармација

Техничари и асистенти за фармација

Распоред на работата

Повеќето фармацевтски техничари работат со полно работно време. Одредени дежурни аптеки се отворени во секое време 24/7. Затоа, некои од фармацевтските техничари  работат ноќна смена, и за празници и за време на викенди.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Фармацевтските техничари учествуваат во работата на аналитичките лаборатории на аптеките и фармацевтските компании.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Просечна месечна нето заработувачка

23.670 МКД

Слободни работни местa

170