Техничари и асистенти за фармација

Техничари и асистенти за фармација

Работна средина

Фармацевтски техничари работат во аптеки, вклучувајќи ги и оние што се наоѓаат во продавниците за лекови, општа стока и намирници, како и во болниците. Повеќето работат со полно работно време, но имаат можности да работат и со скратено работно време. Фармацевтските техничари поголемиот дел од работниот ден го поминуваат на нозе.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Фармацевтските техничари учествуваат во работата на аналитичките лаборатории на аптеките и фармацевтските компании.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Просечна месечна нето заработувачка

23.670 МКД

Слободни работни местa

170