Техничари и асистенти за фармација

Техничари и асистенти за фармација

Задолженија на работно место

Техничари и асистенти за фармација учествуваат во работата на аналитичките лаборатории на аптеките и фармацевтските компании.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Фармацевтските техничари учествуваат во работата на аналитичките лаборатории на аптеките и фармацевтските компании.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Просечна месечна нето заработувачка

23.670 МКД

Слободни работни местa

170