Шанкери

Шанкери

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група келнери и шанкери каде спаѓаат шанкерите, изнесувала 16.711 денари во 2018 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2019 година, околу 72 проценти од огласите за шанкери се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2018 година)

Задолженија на работното место

Шанкерите подготвуваат, мешаат и сервираат алкохолни пијалаци, коктели и миксови непосредно до потрошувачите на шанкови или посредно преку доставување на келнерите.

Потребно образование при вработување

Не е потребно формално образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

16.711 МКД

Слободни работни местa

709 АВРСМ