ШАНКЕРИ

ШАНКЕРИ

Распоред на работата

Голем дел од шанкерите работат рано наутро, доцна навечер, за време на викенди и празници. Ова особено важи за лицата што работат во ресторани со полна услуга. Некои одморалишта нудат сезонско вработување на неколку месеци.

Според податоците од Агенцијата за вработување во 2018 година околу 75% од шанкерите биле вработени со полно работно време.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Шанкерите подготвуваат, мешаат и сервираат алкохолни пијалаци, коктели и миксови непосредно до потрошувачите на шанкови или посредно преку доставување на келнерите.

Потребно образование при вработување

Не е потребно формално образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

12 002 МКД

Слободни работни местa

705