ШАНКЕРИ

ШАНКЕРИ

Повреди и болести

Бидејќи работата на шанкерите е рачна, со разна опрема за во шанк, шанкерите се изложуваат на опасности што можат да произлезат од ракувањето со опремата или, пак, повреди во пределот на грбот поради кревање тежок товар.

Доколку се почитуваат пропишаните правила и процедури за безбедност при работа, повредите на работното место може да се минимизираат.

Задолженија на работното место

Шанкерите подготвуваат, мешаат и сервираат алкохолни пијалаци, коктели и миксови непосредно до потрошувачите на шанкови или посредно преку доставување на келнерите.

Потребно образование при вработување

Не е потребно формално образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

12 002 МКД

Слободни работни местa

705