ШАНКЕРИ

ШАНКЕРИ

Изгледи за вработување

Шанкерите според податоците на Агенцијата за вработување се едно од најпобаруваните занимања. Во просек, на месечно ниво се бараат по 705 шанкери. Изгледите за вработување за шанкерите се добри бидејќи секоја година се регистрираат нови претпријатија од оваа област, а се очекува со текот на времето да се зголеми побарувачката за ова занимање. Меѓутоа, има големa ротација поради сезонскиот карактер на работата.

Според проценките од Анкетите на работна сила од 2014 – 2018 година, бројот на шанкери се движи од 1.400 до 2.100 вработени.

Слични занимања (од ISCO)

▪ Директор на кафетерија – 1412

▪ Директор на ресторан – 1412

▪ Келнери – 5131 

Повеќе информации

За вработување:

https://e-rabota.avrm.gov.mk

 

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Шанкерите подготвуваат, мешаат и сервираат алкохолни пијалаци, коктели и миксови непосредно до потрошувачите на шанкови или посредно преку доставување на келнерите.

Потребно образование при вработување

Не е потребно формално образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

12 002 МКД

Слободни работни местa

705