Возачи на автомобили,такси-возила и комбиња

Возачи на автомобили,такси-возила и комбиња

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група Возачи на моторни возила каде спаѓаат возачи на автомобили, такси-возила и комбиња, изнесувала 18,024 денари, според Анкетата за структура на заработувачка на Државниот завод за статистика  2018 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2019 година, околу 77 проценти од огласите за возачи на автомобили, такси-возила и комбиња се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика – Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

Задолженија на работното место

Возачите на автомобили, такси-возила и комбиња управуваат со автомобили, такси-возила, комбиња и мали камиони за превоз на стока и патници. Овие возила имаат најмногу до 3.500 к дозволена тежина и најмногу до 8 седишта за превоз на патници.

Потребно образование при вработување

Основно образование и лиценца

Просечна месечна нето заработувачка

18,024 МКД

Слободни работни местa

  • 593