Возачи на автомобили,такси-возила и комбиња

Возачи на автомобили,такси-возила и комбиња

Распоред на работата

Работното време на возачите на автомобили, такси-возила и комбиња се разликува. Најголем дел од нив кои се вработиле во 2019 година, работат со полно работно време, околу 77 % според податоци од Агенцијата за вработување. Работата е вообичаена во доцните вечерни часови или рано наутро, како и за време на викендите и за празници.

Возачите на автомобили, такси-возила и комбиња работат со мал или без никаков надзор, нивните работни распореди се флексибилни. Тие прават паузи за оброк или се одмарат кога немаат сопатник.                             .

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Возачите на автомобили, такси-возила и комбиња управуваат со автомобили, такси-возила, комбиња и мали камиони за превоз на стока и патници. Овие возила имаат најмногу до 3.500 к дозволена тежина и најмногу до 8 седишта за превоз на патници.

Потребно образование при вработување

Основно образование и лиценца

Просечна месечна нето заработувачка

18,024 МКД

Слободни работни местa

  • 593