ВЕТЕРИНАРИ

ВЕТЕРИНАРИ

Распоред на работа

Околу 98% од ветеринарите во Република Македонија работат со полно работно време. Амбулантите  и фармите работат во текот на целиот ден во смени или  во две смени. Бидејќи се работи со животни, ветеринарите кои работат во амбулантите и фармите во итни случаи работат и на повик навечер и  преку викенди.

Задолженија на работното место

Ветеринарите спроведуваат истражувања, унапредуваат и развиваат сознанија, теории и оперативни методи за работа и применуваат медицински знаења во областа на ветеринарството. Се занимаваат со спречување на болести и лекување на широк спектар на животни или специјализирани за одредена група на животни, а се занимаваат и со научно – истражувачка работа.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

25.828 МКД

Слободни работни местa

  • 6 АВРМ