ВЕТЕРИНАРИ

ВЕТЕРИНАРИ

Изгледи за вработување

Во просек на годишно ниво во 2018 година, бројот на регистрирани вработени  ветеринари изнесува околу 35, притоа бројот на барани работници го надминува бројот на регистрирани вработени ветеринари.

Слични занимања класифицирани на друго место:

  • Ветеринарни техничари и асистенти – 3240
  • Техничари за природни науки (без медицина) – 3141

Повеќе информации

За вработување:

https://e-rabota.avrm.gov.mk

За повици за активни мерки на пазарот на трудот:

www.avrm.gov.mk

 

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Ветеринарите спроведуваат истражувања, унапредуваат и развиваат сознанија, теории и оперативни методи за работа и применуваат медицински знаења во областа на ветеринарството. Се занимаваат со спречување на болести и лекување на широк спектар на животни или специјализирани за одредена група на животни, а се занимаваат и со научно – истражувачка работа.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

23.874 МКД

Слободни работни местa

  • 7 АВРСМ