ВЕТЕРИНАРИ

ВЕТЕРИНАРИ

Изгледи за вработување

Во периодот од 2017 – 2021 година бројот на вработени Ветреинари се движи околу 700 вработени лица, притоа оваа бројка континуирано расте од година во година.

Слични занимања класифицирани на друго место:

  • Ветеринарни техничари и асистенти – 3240
  • Техничари за природни науки (без медицина) – 3141

Повеќе информации

За вработување:

https://e-rabota.avrm.gov.mk

За повици за активни мерки на пазарот на трудот:

www.avrm.gov.mk

 

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Ветеринарите спроведуваат истражувања, унапредуваат и развиваат сознанија, теории и оперативни методи за работа и применуваат медицински знаења во областа на ветеринарството. Се занимаваат со спречување на болести и лекување на широк спектар на животни или специјализирани за одредена група на животни, а се занимаваат и со научно – истражувачка работа.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

23.784 МКД

Слободни работни местa

7