ВЕТЕРИНАРИ

ВЕТЕРИНАРИ

Изгледи за вработување

Во просек на годишно ниво, за периодот 2017-2018, бројот на регистрирани вработени  ветеринари изнесува околу 35, притоа бројот на барани работници го надминува бројот на регистрирани вработени ветеринари.

Слични занимања класифицирани на друго место:

  • Ветеринарни техничари и асистенти – 3240
  • Техничари за природни науки (без медицина) – 3141

Повеќе информации

За вработување:

https://e-rabota.avrm.gov.mk

За повици за активни мерки на пазарот на трудот:

www.avrm.gov.mk

 

Задолженија на работното место

Ветеринарите спроведуваат истражувања, унапредуваат и развиваат сознанија, теории и оперативни методи за работа и применуваат медицински знаења во областа на ветеринарството. Се занимаваат со спречување на болести и лекување на широк спектар на животни или специјализирани за одредена група на животни, а се занимаваат и со научно – истражувачка работа.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

25.828 МКД

Слободни работни местa

  • 7 АВРСМ