ВЕТЕРИНАРИ

ВЕТЕРИНАРИ

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група 225 – Ветеринари, каде спагаат и Ветеринарите, изнесувала 25.828 денари во октомври 2014 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување  во 2017 година, повеќе од 94 проценти од огласите за ветеринари се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2014 г.)

Задолженија на работното место

Ветеринарите спроведуваат истражувања, унапредуваат и развиваат сознанија, теории и оперативни методи за работа и применуваат медицински знаења во областа на ветеринарството. Се занимаваат со спречување на болести и лекување на широк спектар на животни или специјализирани за одредена група на животни, а се занимаваат и со научно – истражувачка работа.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

25.828 МКД

Слободни работни местa

  • 6 АВРМ