Службеници во обложувалници, казина и сродни занимања

Службеници во обложувалници, казина и сродни занимања

Работна средина

Според проценките од Анкетите на работна сила од 2014 – 2019 година, бројот на службениците во обложувалници, казина и сродни занимања се движи 2.800-5.700 вработени.  Најголем дел од нивното работното време на се одвива во затворени простории – обложувалници и казина.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Службениците во обложувалници, казина и сродни занимања ги одредуваат размерите и примаат или исплаќаат облози според резултати на спортски или други настани или водат игри на среќа во коцкарници.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

24.015 МКД

Слободни работни местa

130