Службеници во обложувалници, казина и сродни занимања

Службеници во обложувалници, казина и сродни занимања

Повреди и болести

Работата на службениците во обложувалници, казина и сродни занимања е стресна. Работата на компјутер може да доведе до различни здравствени проблеми: овде се вклучуваат хронична болка на зглобовите, лактите, долниот дел на грбот, вратот и рамената. Може да влијае на видот и чести мигрена и главоболки.

.Задолжително е придржување кон прописите за безбедност и здравје при работа  согласно работното место. Во тој случај потенцијалните опасности по работникот се сведени на минимум.

Задолженија на работното место

Службениците во обложувалници, казина и сродни занимања ги одредуваат размерите и примаат или исплаќаат облози според резултати на спортски или други настани или водат игри на среќа во коцкарници.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

24.015 МКД

Слободни работни местa

130