Службеници во обложувалници, казина и сродни занимања

Службеници во обложувалници, казина и сродни занимања

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група  421 –  Касиери, благајници и слични занимања, изнесувала 24.015 денари во 2018 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2019 година, 97% од огласите за службеници во обложувалници, казина и сродни занимања се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Службениците во обложувалници, казина и сродни занимања ги одредуваат размерите и примаат или исплаќаат облози според резултати на спортски или други настани или водат игри на среќа во коцкарници.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

24.015 МКД

Слободни работни местa

130