Службеници во обложувалници, казина и сродни занимања

Службеници во обложувалници, казина и сродни занимања

Изгледи за вработување

Службениците во обложувалници, казина и сродни занимања според податоците на Агенцијата за вработување се едно меѓу по побаруваните занимања. Според процените на Анкетата за работна сила на  Државниот завод за статистика  2015-2019 година бројот на вработени службеници во обложувалници, казина и сродни занимања се движи околу 3.500 лица.

Можностите за вработување се очекува да бидат добри и во иднина, при што некои работодавачи и понатаму се соочуваат со потешкотии при пронаоѓање искусни и квалификувани работници.

Слични занимања (од ISCO-08)

  • Благајници и слични занимања – 4211
  • Лихвари – 4213
  • Собирачи на долгови и сродни занимања- 4214

Повеќе информации

За вработување:

https://e-rabota.av.gov.mk

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Службениците во обложувалници, казина и сродни занимања ги одредуваат размерите и примаат или исплаќаат облози според резултати на спортски или други настани или водат игри на среќа во коцкарници.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

24.015 МКД

Слободни работни местa

130