Рудари и каменокршачи

Рудари и каменокршачи

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната Ракувачи со постројки за руда и обработка на минерали каде спаѓаат рударите и каменокршачите, изнесувала 28.927 денари во 2018 година.

Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2019 година, околу 97 проценти од огласите за ракувачи со кранови, дигалки и слични постројки се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Рударите и работниците во каменоломи ископуваат цврсти минерали од подземни или површински рудници или каменоломи.

Потребно образование при вработување

Четири годишно средно стручно образование

Просечна месечна нето заработувачка

28.927 МКД

Слободни работни местa

24 АВРСМ