Рудари и каменокршачи

Рудари и каменокршачи

Изгледи за вработување

Рудари и каменокршачи, според податоците на Агенцијата за вработување се побарувани занимања. Во просек, на месечно ниво јануари – декември 2019 година изнесува 24 рудари и работниците во каменоломи. Според процените на Анкетата за работна сила на  Државниот завод за статистика  2017-2019 година, бројот на вработени рудари и каменокршачи се движи помеѓу 550 – 900 лица.

Можностите за вработување се очекува да бидат добри и во иднина, при што некои работодавачи и понатаму се соочуваат со потешкотии при пронаоѓање искусни и квалификувани работници.

Слични занимања (од ISCO-08)

  • Општи работници во рудници и каменоломи – 9311
  • Ракувачи со постројки за обработка на руда и камен – 8112
  • Дупчачи на бунари и слични занимања – 8113
  • Ракувачи со машини и постројки за камен, бетон и други минерални   производи – 8114

Повеќе информации

За вработување:

https://e-rabota.av.gov.mk/

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Рударите и работниците во каменоломи ископуваат цврсти минерали од подземни или површински рудници или каменоломи.

Потребно образование при вработување

Четири годишно средно стручно образование

Просечна месечна нето заработувачка

28.927 МКД

Слободни работни местa

24 АВРСМ