Рудари и каменокршачи

Рудари и каменокршачи

Распоред на работата

Рудари и каменокршачи работат со полно работно време  околу 99 % според податоци од Агенцијата за вработување во 2019 година. Прекувремената работа е вообичаена, доколку е потребно  работат и за време на викендите и за празници.

Задолженија на работното место

Рударите и работниците во каменоломи ископуваат цврсти минерали од подземни или површински рудници или каменоломи.

Потребно образование при вработување

Четири годишно средно стручно образование

Просечна месечна нето заработувачка

28.927 МКД

Слободни работни местa

24 АВРСМ