Рудари и каменокршачи

Рудари и каменокршачи

Повреди и болести

Рударите и каменокршачите се соочуваат со повисоки стапки на повреди и болести од просекот. Работат надвор или во јама. Оние кои работат надвор се изложени на високи или ниски температури, додека тие што работат во јама просторот за работа им е тесен, неосветлен од природна светлина, воздухот е загушлив со поголема концентрација на влага или прашина. За да се минимизираат повредите на работното место носат соодветна опрема за безбедност и заштита при работа и ги почитуваат пропишаните правила и процедури.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Рударите и работниците во каменоломи ископуваат цврсти минерали од подземни или површински рудници или каменоломи.

Потребно образование при вработување

Четири годишно средно стручно образование

Просечна месечна нето заработувачка

28.927 МКД

Слободни работни местa

24 АВРСМ