Рудари и каменокршачи

Рудари и каменокршачи

Потребно образование

­­­­Четири годишно средно стручно образование или обука

Задолженија на работното место

Рударите и работниците во каменоломи ископуваат цврсти минерали од подземни или површински рудници или каменоломи.

Потребно образование при вработување

Четири годишно средно стручно образование

Просечна месечна нето заработувачка

28.927 МКД

Слободни работни местa

24 АВРСМ