Оператори со медицинска опрема

Оператори со медицинска опрема

Работна средина

Операторите со медицинска опрема се важен член на медицинскиот тим кој е задолжен за дијагностика или за лекување со техничката опрема. Работат во болници (државни или приватни) и здравствени домови,. Работното време го поминуваат во добро осветлени простории за дијагностика или за лекување со техничката опрема.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Операторите со медицинска опрема ракуваат со техничка опрема што се употребува за поставување дијагнози или за лекување болести и здравствени нарушувања.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Просечна месечна нето заработувачка

23.670 МКД

Слободни работни местa

13