МЕХАНИЧАРИ И МОНТЕРИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

МЕХАНИЧАРИ И МОНТЕРИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

Распоред на работата

Околу 95 % од механичарите и монтерите на моторни возила  работат со полно работно време од 40 часа неделно според податоците од Агенцијата за вработување на Република Северна Македонија. Исто така работат и навечер или преку викенди. Прекувремената работа е честа појава.

Според статистиката на Агенцијата за вработување, во просек на годишно ниво во 2018 година, околу 95 % од огласите за Механичари и монтери на моторни возила се однесувале за вработувања со полно работно време.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Механичарите и монтерите на моторни возила подесуваат, монтираат, сервисираат и поправаат мотори и друга механичка опрема, патнички автомобили, камиони и други моторни возила.

Потребно образование при вработување

Тригодишно стручно образование за автомеханичар

Основно образование и сертификат

Просечна месечна нето заработувачка

25.382 МКД

Слободни работни местa

  • 131  АВРСМ