МЕХАНИЧАРИ И МОНТЕРИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

МЕХАНИЧАРИ И МОНТЕРИ НА МОТОРНИ ВОЗИЛА

Повреди и болести

Механичарите и монтерите на моторни возила  имаат занимање кое е едно од најподложните на повреди и болести од сите занимања. Тие често мора да работат со големи машини, тешки делови и алати. Како резултат на тоа, чести се повредите на работното место, како што се посекотини од остри алатки, повреди при удари со алат, изгореници од жешки делови на возилата, како и повреди при пад од лизгав под и пад од висина.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Механичарите и монтерите на моторни возила подесуваат, монтираат, сервисираат и поправаат мотори и друга механичка опрема, патнички автомобили, камиони и други моторни возила.

Потребно образование при вработување

Тригодишно стручно образование за автомеханичар

Основно образование и сертификат

Просечна месечна нето заработувачка

25.382 МКД

Слободни работни местa

  • 131  АВРСМ