Механичари и монтери на моторни возила

Механичари и монтери на моторни возила

Потребно образование

  • Тригодишно стручно образование за  автомеханичар
  • Основно образование и сертификат

Задолженија на работното место

Механичарите и монтерите на моторни возила подесуваат, монтираат, сервисираат и поправаат мотори и друга механичка опрема, патнички автомобили, камиони и други моторни возила.

Потребно образование при вработување

Тригодишно стручно образование за автомеханичар

Основно образование и сертификат

Просечна месечна нето заработувачка

25,382 МКД

Слободни работни местa

  • 142  АВРСМ