Фризери

Фризери

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група 514 – Фризери, козметичари и сродни занимања, каде припагаат и Фризерите изнесува 16.997 денари во 2018 година.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

Задолженија на работното место

Фризерите и берберите потстрижуваат и уредуваат коса, бричат и обликуваат брада, вршат надградба на коса, шатирање, бојадисување, како и други третмани за подобрување на изгледот на косата.

Потребно образование при вработување

Четиригодишно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

16.997 МКД

Слободни работни местa

62    АВРСМ