ФРИЗЕРИ

ФРИЗЕРИ

Изгледи за вработување

Фризерите и берберите според податоците на Агенцијата за вработување се едно од најпобаруваните занимања. Во просек, на месечно ниво се бараат по 58 фризери. Според процените на Анкетата за работна сила на  Државниот завод за статистика  2011-2017 година бројот на вработени фризери се движи помеѓу 3200 – 4850 лица.

Можностите за вработување се очекува да бидат добри и во иднина, при што некои работодавачи и понатаму се соочуваат со потешкотии при пронаоѓање искусни и квалификувани работници.

Слични занимања (од ISCO-08)

  • Козметичари и сродни занимања – 5142

Повеќе информации

За вработување:

https://e-rabota.avrm.gov.mk

Задолженија на работното место

Фризерите и берберите потстрижуваат и уредуваат коса, бричат и обликуваат брада, вршат надградба на коса, шатирање, бојадисување, како и други третмани за подобрување на изгледот на косата.

Потребно образование при вработување

Четиригодишно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

14.668 МКД

Слободни работни местa

  • 58     АВРМ