Дизајнери на производи и облека

Дизајнери на производи и облека

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група Архитекти, планери, геодети и дизајнери каде спаѓаат Дизајнери на производи и облека, изнесувала 30,842 денари,  според Анкетата за структура на заработувачка на Државниот завод за статистика во  2018 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2018 година, околу 95 проценти од огласите за Дизајнери на производи и облека се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика – Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

Задолженија на работното место

Дизајнерите на производи и облека применуваат уметнички техники во дизајнирањето, декорирањето, специфицирањето и рекламирањето на производи и облека за сериско производство.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

30,842 МКД

Слободни работни местa

25 АВРСМ