ДИЗАЈНЕРИ НА ПРОИЗВОДИ И ОБЛЕКА

ДИЗАЈНЕРИ НА ПРОИЗВОДИ И ОБЛЕКА

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група Архитекти, планери, геодети и дизајнери каде спаѓаат Дизајнери на производи и облека, изнесувала 30.842 денари во октомври 2018 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2020 година, околу 92 проценти од огласите за Дизајнери на производи и облека се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Дизајнерите на производи и облека применуваат уметнички техники во дизајнирањето, декорирањето, специфицирањето и рекламирањето на производи и облека за сериско производство.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

30.842 МКД

Слободни работни местa

19