Дизајнери на производи и облека

Дизајнери на производи и облека

Потребно образование

Високо образование

Задолженија на работното место

Дизајнерите на производи и облека применуваат уметнички техники во дизајнирањето, декорирањето, специфицирањето и рекламирањето на производи и облека за сериско производство.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

30,842 МКД

Слободни работни местa

25 АВРСМ