ДИЗАЈНЕРИ НА ПРОИЗВОДИ И ОБЛЕКА

ДИЗАЈНЕРИ НА ПРОИЗВОДИ И ОБЛЕКА

Изгледи за вработување

Оние кои имаат формално образование во областа, одлични портфолија, искуство и познавање на програми со КПД имаат најдобри изгледи за вработување. Зголемениот тренд на користење на еколошки производи ќе доведе до поголеми шанси за вработување на дизајнери кои користат еколошки материјали.

Во целина, се очекува можностите за вработување да бидат добри, при што некои работодавачи и понатаму се соочуваат со потешкотии при пронаоѓање квалификувани работници.

Слични занимања (од ISCO-08)

Машински инженери -2144

Графички и мултимедија дизајнери -2166

Архитекти за просторно уредување 2162

Декоратери и ентериер дизајнери – 3432

Повеќе информации

За вработување:

https://e-rabota.avrm.gov.mk

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Дизајнерите на производи и облека применуваат уметнички техники во дизајнирањето, декорирањето, специфицирањето и рекламирањето на производи и облека за сериско производство.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

30.842 МКД

Слободни работни местa

19