ДИЗАЈНЕРИ НА ПРОИЗВОДИ И ОБЛЕКА

ДИЗАЈНЕРИ НА ПРОИЗВОДИ И ОБЛЕКА

Повреди и болести

Работата на Дизајнерите на производи и облека,  може да биде опасна, па вработените мора да бидат предупредени за работата. Неправилното ракување со машините, може да предизвикаат сериозни повреди. Исто така можни се посекотини, повреди од висок притисок при дефекти на машината за шиење и слично. Работата на компјутер може да доведе до различни здравствени проблеми: овде се вклучуваат хронична болка на зглобовите, лактите, долниот дел на грбот, вратот и рамената. Може да влијае на видот и чести мигрена и главоболки.

Задолжително е придржување кон прописите за безбедност и здравје при работа согласно работното место. Во тој случај потенцијалните опасности по работникот се сведени на минимум.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Дизајнерите на производи и облека применуваат уметнички техники во дизајнирањето, декорирањето, специфицирањето и рекламирањето на производи и облека за сериско производство.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

30.842 МКД

Слободни работни местa

19