ДИЗАЈНЕРИ НА ПРОИЗВОДИ И ОБЛЕКА

ДИЗАЈНЕРИ НА ПРОИЗВОДИ И ОБЛЕКА

Распоред на работата

Вообичаено е дизајнерите на производи и облека да работат за компании и да имаат работно време како останатиот стручен кадар. Често се случува дизајнерите да работат прекувремено со цел да се подготват за изложби, модни ревии или да ги испочитуваат договорените рокови за производство.

Дизајнерите кои работат за своја сметка или пак со договор на дело, може да работат подолги часови со цел да ги испочитуваат роковите со клиентите.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Дизајнерите на производи и облека применуваат уметнички техники во дизајнирањето, декорирањето, специфицирањето и рекламирањето на производи и облека за сериско производство.

Потребно образование при вработување

Високо образование

Просечна месечна нето заработувачка

30.842 МКД

Слободни работни местa

19