Заварувачи и сечачи со пламен

Заварувачи и сечачи со пламен

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група – Леари на метали, лимари, заварувачи и сродни занимања каде што спаѓаат заварувачите и сечачи со пламен, изнесувала 23,984 денари,  според Анкетата за структура на заработувачка на Државниот завод за статистика во  2018 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2019 година околу 95 проценти од огласите за заварувачите и сечачи со пламен се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

Задолженија на работното место

Заварувачите и сечачите со пламен се занимаваат со заварување и сечење метални делови, со примена на гасен пламен или електролак и други извори на топлина, со цел топење и сечење метали.

Потребно образование при вработување

Три годишно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

23,984 МКД

Слободни работни местa

193 АВРСМ