ЗАВАРУВАЧИ И СЕЧАЧИ СО ПЛАМЕН

ЗАВАРУВАЧИ И СЕЧАЧИ СО ПЛАМЕН

Заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група – Леари на метали, лимари, заварувачи и сродни занимања каде што спаѓаат заварувачите и сечачи со пламен, изнесувала 17.148 денари во октомври 2014 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2018 година околу 96 проценти од огласите за заварувачите и сечачи со пламен се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2014 г.)

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Заварувачите и сечачите со пламен се занимаваат со заварување и сечење метални делови, со примена на гасен пламен или електролак и други извори на топлина, со цел топење и сечење метали.

Потребно образование при вработување

Три годишно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

17.148 МКД

Слободни работни местa

152 АВРСМ