ЗАВАРУВАЧИ И СЕЧАЧИ СО ПЛАМЕН

ЗАВАРУВАЧИ И СЕЧАЧИ СО ПЛАМЕН

Распоред на работата

Заварувачите најчесто работат за големи производствени или инженерски компании, оттука вообичаено е да работат во смени како и другите вработени.

Според податоците од Агенцијата за вработување, во 2018 година околу 98% од заварувачите и сечачи со пламен биле вработени со полно работно време.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Заварувачите и сечачите со пламен се занимаваат со заварување и сечење метални делови, со примена на гасен пламен или електролак и други извори на топлина, со цел топење и сечење метали.

Потребно образование при вработување

Три годишно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

17.148 МКД

Слободни работни местa

152 АВРСМ