ЗАВАРУВАЧИ И СЕЧАЧИ СО ПЛАМЕН

ЗАВАРУВАЧИ И СЕЧАЧИ СО ПЛАМЕН

Повреди и болести

Најчести повреди кај заварувачите се исеченици од остри алатки, изгореници од жешки метали и опремата за заварување, како и повреди при пад од висина.

Доколку се почитуваат пропишаните правила и процедури за безбедност при работа, повредите на работното место може да се минимизираат.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Заварувачите и сечачите со пламен се занимаваат со заварување и сечење метални делови, со примена на гасен пламен или електролак и други извори на топлина, со цел топење и сечење метали.

Потребно образование при вработување

Три годишно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

17.148 МКД

Слободни работни местa

152 АВРСМ