Заварувачи и сечачи со пламен

Заварувачи и сечачи со пламен

Активности

Заварувачите и сечачите со пламен се занимаваат со заварување и сечење метални делови, со примена на гасен пламен или електролак и други извори на топлина, со цел топење и сечење метали.

Задачите вклучуваат:

  • рачно сечење метал со примена на гасен пламен, електролак или други методи;
  • рачно заварување метални делови со примена на гасен пламен, електролак или други методи;
  • спојување метални делови со рачно лемење;
  • подготвување работни шаблони според определени спецификации;
  • контрола и надгледување на процесот на заварување со цел да се избегне прегревањето, искривувањето или оштетувањето на металните делови;
  • вршење сродни задачи;
  • надзор на други работници.

Оваа единица ги вклучува следните занимања:

7212.01  Заварувач со гас

7212.02  Електрозаварувач

7212.03  Заварувач

7212.04  Заварувач, специјализиран

7212.05  Режач со плин

7212.06 Залемувач

7212.07 Помошник-заварувач

(Извор: Национална класификација на занимања, www.stat.gov.mk, врз основа на ISCO -08)

Задолженија на работното место

Заварувачите и сечачите со пламен се занимаваат со заварување и сечење метални делови, со примена на гасен пламен или електролак и други извори на топлина, со цел топење и сечење метали.

Потребно образование при вработување

Три годишно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

23,984 МКД

Слободни работни местa

152 АВРСМ