ЗАВАРУВАЧИ И СЕЧАЧИ СО ПЛАМЕН

ЗАВАРУВАЧИ И СЕЧАЧИ СО ПЛАМЕН

Слободни работни места

Според податоците од Агенцијата за вработување на Република Северна  Македонија, просечниот број слободни работни места кај ова занимање, на месечно ниво, за периодот јануари-декември 2018 година изнесува 152.

За повеќе информации и за пристап до огласите за слободни работни места, посетете ја страницата на АВРСМ на следниот линк: http://www.av.gov.mk/

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Заварувачите и сечачите со пламен се занимаваат со заварување и сечење метални делови, со примена на гасен пламен или електролак и други извори на топлина, со цел топење и сечење метали.

Потребно образование при вработување

Три годишно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

17.148 МКД

Слободни работни местa

152 АВРСМ