ТРАНСПОРТНИ СЛУЖБЕНИЦИ

ТРАНСПОРТНИ СЛУЖБЕНИЦИ

Заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група Службеници за евиденција на материјалите и транспортот каде што спаѓаат транспортни службеници, изнесувала 17.249 денари во октомври 2014 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2018 година, околу 85 проценти од огласите за транспортни службеници се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2014 г.)

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Транспортните службеници водат оперативни работи и го координираат и усогласуваат возниот ред на железничкиот, патниот и воздушниот транспорт на патници и товар и подготвуваат извештаи за управата.

Потребно образование при вработување

Четиригодишно средно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

17.249 МКД

Слободни работни местa

86