Транспортни службеници

Транспортни службеници

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група Службеници за евиденција на материјалите и транспортот каде што спаѓаат транспортни службеници, изнесувала 23.303 денари во  2018 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2019 година, околу 85 проценти од огласите за транспортни службеници се однесувале за вработувања со полно работно време.

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2018 г.)

Задолженија на работното место

Транспортните службеници водат оперативни работи и го координираат и усогласуваат возниот ред на железничкиот, патниот и воздушниот транспорт на патници и товар и подготвуваат извештаи за управата.

Потребно образование при вработување

Четиригодишно средно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

23.303 МКД

Слободни работни местa

99 АВРСМ