Транспортни службеници

Транспортни службеници

Потребно образование

– Четиригодишно стручно образование

– Обука на работното место

Задолженија на работното место

Транспортните службеници водат оперативни работи и го координираат и усогласуваат возниот ред на железничкиот, патниот и воздушниот транспорт на патници и товар и подготвуваат извештаи за управата.

Потребно образование при вработување

Четиригодишно средно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

23.303 МКД

Слободни работни местa

99 АВРСМ