ТРАНСПОРТНИ СЛУЖБЕНИЦИ

ТРАНСПОРТНИ СЛУЖБЕНИЦИ

Работна средина

Работата на транспортните службеници вообичаено се одвива во затворени простории, по потреба и на отворен простор и на терен. Транспортните службеници  работат во контролните простории каде што генерално седат или стојат на контролните станици. Работата бара постојано внимание. Исто така, може да прават чести смени, за да ја проверат опремата и да извршуваат и други работи надвор од контролната соба.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Транспортните службеници водат оперативни работи и го координираат и усогласуваат возниот ред на железничкиот, патниот и воздушниот транспорт на патници и товар и подготвуваат извештаи за управата.

Потребно образование при вработување

Четиригодишно средно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

17.249 МКД

Слободни работни местa

86