ТРАНСПОРТНИ СЛУЖБЕНИЦИ

ТРАНСПОРТНИ СЛУЖБЕНИЦИ

Изгледи за вработување

Транспортни службеници, според податоците на Агенцијата за вработување, се побарувани занимања. Во просек, на месечно ниво јануари-декември 2018 година изнесува 86 транспортни службеници. Според процените на Анкетата за работна сила на  Државниот завод за статистика  2014 – 2018 година, бројот на вработени транспортни службеници се движи помеѓу 1.700-2.350 лица.

Можностите за вработување се очекува да бидат добри и во иднина, при што некои работодавачи и понатаму се соочуваат со тешкотии при пронаоѓање искусни и квалификувани работници.

Слични занимања (од ISCO-08)

  • Планери на урбани средини и сообраќајни инженери – 2164
  • Агенти за клиринг и шпедиција – 3331
  • Царински службеници – 3351 

Повеќе информации

За вработување:

https://e-rabota.av.gov.mk/

Задолженија на работното место

Транспортните службеници водат оперативни работи и го координираат и усогласуваат возниот ред на железничкиот, патниот и воздушниот транспорт на патници и товар и подготвуваат извештаи за управата.

Потребно образование при вработување

Четиригодишно средно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

17.249 МКД

Слободни работни местa

86