Техничари за машинство и сродни занимања

Техничари за машинство и сродни занимања

Работна средина

Според проценките од Анкетите на работна сила од 2014-2019 година, бројот на техничарите за машинство и сродни занимања се движи од 2700 до 3400 вработени.  Просечниот месечен број на барани работници за ова занимање во текот на 2019 година е 145 работник.

Техничарите за машинство и сродни занимања најчесто работат со машински инженери. Нивна работна средина можат да бидат производствените капацитети во разни индустриски гранки. Еден дел од техничарите за машинство и сродни занимања можат да бидат вклучени во самиот производствен процес, додека други може да работат од канцеларија во делот на изработка на проектна и конструкциска документација.

Задолженија на работното место

Техничарите за машинство и сродните занимања конструираат склопови за машини, машински постројки, машинска опрема, пловна и бродска опрема. Самостојно конструираат едноставни машински производи. Разработуваат технолошки постапки за производство на машински производи и пловила или учествуваат во подготовката и спроведувањето на мерки за нивна рационална употреба и одржување. Исто така, вршат и контрола на одделни фази на производството, од влезот на материјалот до готовите производи.

 

Потребно образование при вработување

Четиригодишно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

29.889 МКД

Слободни работни местa

145 АВРСМ