Техничари за хемиско-технолошки, прехранбени и биотехнолошки занимања

Техничари за хемиско-технолошки, прехранбени и биотехнолошки занимања

Распоред на работата

Техничарите за хемиско-технолошки, прехранбени и биотехнолошки занимања најчесто работат за големи производствени капацитети, оттука вообичаено е да работат во смени како и останатите вработени.

Според статистиката на АВРСМ во 2019 година околу 92% од техничарите за хемиско-технолошки, прехранбени и биотехнолошки занимања работат со полно работно време. Повремено, работат дополнителни часови за да се исполнат роковите поврзани со производствените процеси.

Задолженија на работното место

Техничарите за хемиско-технолошки, прехранбени и биотехнолошки занимања вршат задачи во истражувањето во областа на хемиското инженерство, планираат, организираат и водат комерцијални хемиски, фармацевтски, биохемиски и прехранбено- технолошки процеси и производство на разни производи  во преработката на сурова нафта, производството на нафтени деривати, храна, пијалаци, лекови, полимери, земјоделски хемикалии, козметички производи, средства за перење и чистење; вршат технички задачи во развојот и унапредувањето на производите и технологијата; организираат и изведуваат задачи на надзор на квалитетот и се занимаваат со примена на производите.

Потребно образование при вработување

Четиригодишно стручно образование

Обука на работното место

Просечна месечна нето заработувачка

29.889 МКД

Слободни работни местa

174 АВРСМ