ТЕХНИЧАРИ И АСИСТЕНТИ ЗА ФИЗИОТЕРАПИЈА

ТЕХНИЧАРИ И АСИСТЕНТИ ЗА ФИЗИОТЕРАПИЈА

Слободни работни места

Слободни работни места

Според податоците од Агенцијата за вработување на Република Македонија, просечниот број на слободни работни места кај ова занимање, на месечно ниво, за периодот јануари-декември 2017 година изнесува 5. За повеќе информации и за пристап до огласите за слободни работни места посетете ја страницата на АВРМ на следниот линк: http://www.avrm.gov.mk/

Задолженија на работното место

Техничарите и асистентите за физиотерапија лекуваат мускулни и коскени заболувања или делови на циркулаторниот или на нервниот систем со рачни методи и со ултразвучни, загреани, ласерски или слични техники, или применуваат физиотерапија и сродни терапии како дел од лекувањето на лицата со ментална или телесна попреченост.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Просечна месечна нето заработувачка

21.581 МКД

Слободни работни местa

5  АВРМ