ТЕХНИЧАРИ И АСИСТЕНТИ ЗА ФИЗИОТЕРАПИЈА

ТЕХНИЧАРИ И АСИСТЕНТИ ЗА ФИЗИОТЕРАПИЈА

Активности

Техничарите и асистентите за физиотерапија лекуваат мускулни и коскени заболувања или делови на циркулаторниот или на нервниот систем со рачни методи и со ултразвучни, загреани, ласерски или слични техники, или применуваат физиотерапија и сродни терапии како дел од лекувањето на лицата со ментална или телесна попреченост. Техничарите и асистентите за физиотерапија се здравствени работници кои применуваат кинезиотераписки и физикални постапки во превентивни цели кај здраво население, како и кај трауматизирани, ортопедски ревматолишки, невролошки, интернистички хронични пациенти во тераписки цели и рехабилитациони постапки, во примарна, секундарна и трециерна здравствена заштита. Тие применуваат тераписки постапки пропишани од страна на лекар специјалист, дипломиран физиотерапевт.

 

Задачите вклучуваат:

  • спроведување постапки на физикална терапија (хидротерапија, криотерапија, парафинотерапија, масажи, електротерапија);
  • спроведување на кинезитераписки постапки во професионалната рехабилитација;
  • рачно масирање и акупресурна масажа во рехабилитацискиот процес;
  • примена на балнеотерапија;
  • вршење на сродни задачи;
  • надзор на други соработници.

 

Во оваа единечна група спаѓаат следните занимања:

 

3255.01 Хидротерапевт

3255.02 Масер – медицински

3255.03 Физиотерапевтски техничар

3255.04 Електротерапевт

 

(Извор: Национална класификација на занимања, www.stat.gov.mk, врз основа на ISCO -08)

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Техничарите и асистентите за физиотерапија лекуваат мускулни и коскени заболувања или делови на циркулаторниот или на нервниот систем со рачни методи и со ултразвучни, загреани, ласерски или слични техники, или применуваат физиотерапија и сродни терапии како дел од лекувањето на лицата со ментална или телесна попреченост.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Просечна месечна нето заработувачка

22.680 МКД

Слободни работни местa

7