ТЕХНИЧАРИ И АСИСТЕНТИ ЗА ФИЗИОТЕРАПИЈА

ТЕХНИЧАРИ И АСИСТЕНТИ ЗА ФИЗИОТЕРАПИЈА

Работна средина

Работна средина

 

Еден дел од техничарите и асистентите за физиотерапија работат во болници (државни или приватни), сместувачки капацитети за постари лица, терапевтски центри или пак ги посетуваат пациентите во домашни услови.

Во зависност од локацијата, техничарите за физиотерапија може да работат во затемнети простории со пријатна музика каде на клиентите им се нуди релаксација. Спротивно на ова, во случај кога на пациентите им е потребна масажа за закрепнување, работна средина се добро осветлени простории каде може да има и повеќе лица.

 

Задолженија на работното место

Техничарите и асистентите за физиотерапија лекуваат мускулни и коскени заболувања или делови на циркулаторниот или на нервниот систем со рачни методи и со ултразвучни, загреани, ласерски или слични техники, или применуваат физиотерапија и сродни терапии како дел од лекувањето на лицата со ментална или телесна попреченост.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Просечна месечна нето заработувачка

22.680 МКД

Слободни работни местa

  • 9  АВРСМ