ТЕХНИЧАРИ И АСИСТЕНТИ ЗА ФИЗИОТЕРАПИЈА

ТЕХНИЧАРИ И АСИСТЕНТИ ЗА ФИЗИОТЕРАПИЈА

Распоред на работата

Распоред на работата

 

Повеќето техничари за физиотерапија работат со полно работно време. Бидејќи работата на масерите зависи од закажување, бројот на работни часови варира постојано.

Во случај масерите да се самовработени, освен масирањето вршат и работи поврзани со маркетинг, закажување на клиенти, чистење на опремата и менување на постелнина.

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Техничарите и асистентите за физиотерапија лекуваат мускулни и коскени заболувања или делови на циркулаторниот или на нервниот систем со рачни методи и со ултразвучни, загреани, ласерски или слични техники, или применуваат физиотерапија и сродни терапии како дел од лекувањето на лицата со ментална или телесна попреченост.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Просечна месечна нето заработувачка

22.680 МКД

Слободни работни местa

  • 9  АВРСМ