ТЕХНИЧАРИ И АСИСТЕНТИ ЗА ФИЗИОТЕРАПИЈА

ТЕХНИЧАРИ И АСИСТЕНТИ ЗА ФИЗИОТЕРАПИЈА

Просечна месечна нето заработувачка

Просечната месечна нето заработувачка за споредната група Други професионални соработници во здравството каде спаѓаат техничарите и асистентите за физиотерапија, изнесувала 21.581 денари во октомври 2014 година. Според статистиката на Агенцијата за вработување, во 2018 година, околу 82 проценти од огласите за Техничари и асистенти за физиотерпаија се однесувале за вработувања со полно работно време.

 

(Извор: Државен завод за статистика, Анкета за структура на заработувачката, 2014 г.)

 

Види занимања
за споредба

Задолженија на работното место

Техничарите и асистентите за физиотерапија лекуваат мускулни и коскени заболувања или делови на циркулаторниот или на нервниот систем со рачни методи и со ултразвучни, загреани, ласерски или слични техники, или применуваат физиотерапија и сродни терапии како дел од лекувањето на лицата со ментална или телесна попреченост.

Потребно образование при вработување

Средно образование

Просечна месечна нето заработувачка

22.680 МКД

Слободни работни местa

  • 9  АВРСМ